خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

کد آزمون: #10012

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

دسته: ریاضی و فیزیک
زمان آغاز: 25 اسفند 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 0
زمان مجاز: 140 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: شروع نشده است
توضیحات

هفتمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
ردیف نام درس طراحان تعداد سوال منابع
1 ادبیات 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
2 عربی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
3 فرهنگ و معارف اسلامی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
4 زبان انگلیسی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
5 دیفرانسیل 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
6 هندسه 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
7 گسسته 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
8 فیزیک 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
9 شیمی 0 بودجه بندی کل آزمون‌ها
1376651