خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره چهار گروه آزمایشی علوم تجربی

کد آزمون: #10007

آزمون شماره چهار گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 24 آذر 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 100
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

چهارمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

-1