خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم تجربی

کد آزمون: #10013

آزمون شماره هفت گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 25 اسفند 1395 - ساعت 20:00
تعداد سوال: 99
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
توضیحات

هفتمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
ردیف نام درس طراحان تعداد سوال منابع
1 ادبیات علی احمدنیا 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
2 عربی عمار تاج‌بخش 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
3 فرهنگ و معارف اسلامی محمد کریمی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
4 زبان انگلیسی مرتضی زینعلی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
5 ریاضی تجربی سروش موئینی 14 بودجه بندی کل آزمون‌ها
6 زیست علی کرامت 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
7 شیمی مهدی صالحی راد 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
8 فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1