خانه درخواست آزمون پشتیبانی اخبار تماس با ما درباره ما

آزمون شماره چهار گروه آزمایشی علوم تجربی

آزمون شماره چهار گروه آزمایشی علوم تجربی

دسته: علوم تجربی
زمان آغاز: 24 آذر 1395 - ساعت 20:00
زمان پایان: 24 آذر 1395 - ساعت 22:40
تعداد سوال: 100
زمان مجاز: 160 دقیقه
قیمت: 14000 تومان
وضعیت: خاتمه یافته
کد آزمون: #10007
توضیحات

چهارمین دوره ی آزمون آزمایشی دوتست

دروس آزمون
نام درس طراح تعداد سوالات منابع
ادبیات جمال طباطبایی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
عربی مصطفی خاکبازان 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فرهنگ و معارف اسلامی محمد کریمی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زبان انگلیسی مرتضی زینعلی 10 بودجه بندی کل آزمون‌ها
ریاضی تجربی محسن خلیلی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
زیست علی کرامت 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
فیزیک محمد نوکنده 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
شیمی محمدرضا مصلایی 15 بودجه بندی کل آزمون‌ها
-1